10 lipca 2020

Wniosek Prezesa STO

Szanowni Państwo, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Pan Zygmunt Puchalski w imieniu Zarządu Głównego STO przesłał do MEN wniosek w sprawie egzaminu ósmoklasisty oraz tegorocznych matur. Zapraszamy do …