Wolontariusze w Sejmie RP

W poniedziałek 18 marca, w imieniu Pani Poseł Janiny Fabisiak oraz Fundacji ,,Świat na Tak”,  wolontariusze z naszej szkoły zostali zaproszeni na uroczyste spotkanie będące formą podziękowania za udział w Warszawskim Integracyjnym Balu Karnawałowym. Spotkanie odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Podczas podziękowań nastąpiło wręczenie dyplomów Szkolnym Klubom Wolontariatu. Uczniowie zwiedzili również Salę Posiedzeń, w której przez moment mogli poczuć atmosferę pracy i sejmowych potyczek polskich parlamentarzystów. (EF)