Prośba o 1%

Szanowni Państwo,

jesteśmy w okresie rozliczania naszych podatków dochodowych. Większość z nas, wypełniając PIT, ma możliwość przekazania 1% swojego podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego. Dlatego, jak co roku, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie swojego 1% na rzecz naszej szkoły.

Dzięki Państwa ofiarności z 1% podatku dochodowego szkoła otrzymała w tym roku 30 tys. złotych. Zarząd przeznaczył tę kwotę na dalsze rozszerzenie działania programu Matlandia, żelazka do enkaustyki  wraz z pieczątkami, zestawy materiałów do informatyki i robotyki, walizki kostek – pomocy naukowych do edukacji wczesnoszkolnej, tablice interaktywne i projektor oraz gry edukacyjne. W ramach podpisanej wcześniej umowy z firmą Cortland zakupiliśmy 26 tabletów w ramach tworzenia “mobilnej klasy” oraz przeszkoliliśmy nauczycieli w zakresie ich użycia na lekcji. Jesteśmy przekonani, że to dobrze zainwestowane pieniądze. W tym roku również liczymy na Państwa ofiarność.

Samodzielne Koło Terenowe nr 162 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, prowadzące naszą szkołę, jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w KRS pod numerem  0000013847. Fundusz uzyskany z 1%  wspiera działalność naszej szkoły.

Polecamy się Państwa pamięci, z góry dziękujemy.

Z wyrazami szacunku,
Zarzad SKT nr 162