TPD spotkania integracyjne

Wolontariusze nadal w każdy piątek odwiedzają podopiecznych świetlicy przy ul. Grochowskiej. Nowe znajomości zaczynają przeradzać się w relacje oparte na koleżeństwie i wzajemnej życzliwości, niektórzy z niecierpliwością oczekują na spotkanie z uczniami, których obdarzyli szczególną sympatią. Wspólnie spędzony czas na rozmowach, zabawach integracyjnych i grach planszowych upływa bardzo szybko. Czasami pobyt umilają słodkie poczęstunki przygotowane przez pracowników ośrodka. Wszyscy czekamy na to co przyniesie kolejny piątek…