Zwiedzamy Powązki

Każdego roku dzieci z klas młodszych jadą na Powązki. Pani przewodnik przybliża historię cmentarza, pokazuje groby znanych osób, opowiada ich dzieje. Na koniec dzieci sprzątają groby żołnierzy, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny i zapalają znicze. (BK)