Skład Rady Rodziców 2018/19

Prezydium Rady Rodziców w roku szk. 2018/19:

  • Helena Lenkiewicz (6b) Przewodnicząca
  • Natalia Kempa-Paplińska (2b) Sekretarz
  • Agnieszka Gajewska (3a)
  • Marta Jończyk (4b)
  • Aleksandra Sobotkowska (8b)

Harmonogram spotkań Rady Rodziców:

  • 9 października 2018 g. 18:30
  • 11 grudnia 2018 g. 18:30
  • 5 marca 2018 g. 18:30

Kontakt: radarodzicow@1027.pl

Regulamin Rady Rodziców w dziale Dokumenty