1b i dyplomacja

Gościliśmy w naszej klasie tatę Konrada. Jest on dyplomatą. Podczas spotkania poznaliśmy tajniki jego pracy. Do nich należą: znajomość języków obcych,  umiejętność  przemieszczania się po wielu kontynentach, opanowanie wiedzy na temat obyczajów obcego kraju, uszanowanie norm panujących w danej społeczności oraz do perfekcji  mieć opanowane zasady savoir vivre. My mogliśmy wykazać się wiedzą geograficzną. Dziękujemy!

Foto i tekst: DG