Szkolny konkurs SLEEVEFACE

Zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkich pracowników szkoły do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym i do wykonania sleeveface z wykorzystaniem okładki książki, czasopisma, ewentualnie płyty lub plakatu.

Prace w formacie elektronicznym JPG przesyłamy do 20 kwietnia 2018, na adres:

ek.dabrowska1027@gmail.com

Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane w wiadomości mailowej danymi:
imię i nazwisko autora pracy, tytuł/autor książki, czasopisma, płyty, plakatu.

Nadesłane prace znajdą się na wystawie pokonkursowej z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, a zwycięzcy mogą liczyć na nagrody rzeczowe.

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!