Hackaton i Konferencja

Kreatywność to sposób myślenia. Tworzyć można używając drewna, gipsu, papieru a także linii kodu. Ale w coraz większym stopniu wszystkie obszary działalności człowieka przenika informatyka. Warto to dostrzec, warto poznać!

Weź udział w ważnym wydarzeniu adresowanym do uczniów SSP10 i SG27, 11 marca 2017 w Warszawie.

Więcej informacji: koderek.edu.pl

Program wydarzenia: zobacz tutaj