Konferencja naukowo-jubileuszowa z okazji 25-lecia Zespołu Szkół Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO

Z okazji 25-lecia Zespołu Szkół Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 27 STO przy ul. Ostrobramskiej 72 w Warszawie. 2 lutego 2017 r. na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się konferencja jubileuszowo-naukowa integrująca środowisko szkół STO z terenu województwa mazowieckiego wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem szkoły przyjaznej uczniom, rodzicom, nauczycielom.  Konferencja była szerokim forum do dyskusji i refleksji wokół aktualnych wyzwań edukacji: tożsamość, podmiotowość, kreatywność i pasja w nauczaniu.