Warsztaty o niepełnosprawności

W dniach 21 i 23 listopada odbyły się warsztaty na temat niepełnosprawności dla klas 1-3. Gościliśmy w szkole p. Monikę Sałajczyk z Fundacji Małymi Krokami, która przybliżyła naszym uczniom zagadnienia związane z funkcjonowaniem osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Uczniowie mogli dowiedzieć się jak odbierają świat i z jakimi problemami borykają się osoby z autyzmem, a także osoby głuchonieme i niewidzące. Poprzez wykorzystanie teatru i innych ciekawych środków przekazu dzieci mogły wczuć się w sytuację osób niepełnosprawnych i poznać z jakimi problemami spotykają się na co dzień, m.in.  poprzez ćwiczenia ze słuchawkami i zaciemnionymi goglami.

Warsztaty przyczyniły się do pogłębienia wrażliwości dzieci na potrzeby innych ludzi i z pewnością zaowocują w przyszłości większą życzliwością i zrozumieniem dla osób niepełnosprawnych.

MM